Avainsana-arkisto: museo

AJATUS HISTORIAN MUSEOSTA ROIHAHTI LIEKKEIHIN TURUSSA

Pasi Hario, Marjukka Parkkinen, Katriina Siivonen ja Satu Tuittila

Turku palaa jälleen. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 heräsi jo aiemmin kytemään jäänyt ajatus historian museosta liekkeihin. Tulta on pidetty yllä siitä lähtien.

Museo on osa ympäröivää yhteisöä ja museokokemus luo yhteistä identiteettiä. Turun kaupungin museokeskuksen väki piti turkulaisten osallistumista uuden Historian museon suunnitteluun tärkeänä. Kaupunkilaiset ovat olleet mukana Historian museon ideoimisessa monilla tavoin. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tehtäväksi annettiin osallisuusfoorumisarjan järjestäminen. Foorumeihin kutsuttiin laajakirjoinen joukko turkulaisia: museoammattilaisia, opiskelijoita, yhdistysaktiiveja, kaupunkipäättäjiä, yrittäjiä ja kulttuuritoimijoita. Ovet olivat avoinna myös muualta Suomesta foorumeihin osallistuneille.

Kuudessa tulevaisuusverstaassa 185 osallistujaa ideoi ja visioi museon sisältöjä, toimintoja ja yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti ja innolla. Työskentelyn tähtäimessä oli Turun 800-vuotisjuhlavuosi 2029, jolloin mahdollisen Historian museon toiminnan ajatellaan jo vakiintuneen kaupunkiin. Haasteena ja innoittajana oli vielä paljastumaton tulevaisuus. Mitkä ovat sen maailman tarpeet ja mahdollisuudet, johon uusi Historian museo avattaisiin? Ja ennen kaikkea, mitä ja miten sellaisen maailman museossa haluttaisiin tietää, kokea nähdä ja kuulla?

Foorumien tuloksina syntyi laajasti hienoja ideoita ja puhuttelevia toiveita osallistujien unelmien museosta. Tulosten perusteella tutkimusryhmä muodosti neljä tulevaisuuskuvaa uudenlaisesta Historian museosta, joissa otettiin huomioon ajankohtaista globaalia murrosta kuvaavat megatrendit:

  1. Maailma Turussa, Turku maailmalla museo välittää moninäkökulmaisen, tiedollisen ja moniaistisen kokemuksen Turun ja maailman historiasta kansainvälisten yhteistyömuseoiden verkostonsa kanssa. Innovatiivinen virtuaaliteknologian käyttö laajentaa kokemuksen kauas museorakennuksen seinien ulkopuolelle.
  2. Museoiden aarrekartta on osallistava, museokävijöiden itse tekemiseen ja toimimiseen perustuva ja koko kaupunkiin jalkautuva museo. Varsinaista päärakennusta ei ole, ja toiminnalliset tehtäväpolut levittyvät ympäri Turkua.
  3. Tunne ihmisen historia saattaa nykyhetkessä museokävijöitä yhteen ja yhteistoimintaan viihtyisissä, toiminnallisissa tiloissaan samalla, kun se avaa näkymiä kompleksisiin ihmisten ja ympäristön välisiin suhteisiin eri aikoina. Museo on ihmisten ja moniäänisten historioiden olohuone.
  4. Aikamatka kukoistavaan Turkuun kokoaa kansainvälisiä matkailijajoukkoja Turkuun ja lähiympäristöön nauttimaan historiallisista kiertoajeluista. Yhteistyöyritysten monipuoliset palvelut syventävät museoelämystä päärakennuksessa ja etäkohteissa.

Unelmien Historian museo elää jo ihmisten ajatuksissa. Mikäli Historian museo päätetään toteuttaa Turkuun, toimivat raportin tulokset uudenlaisen Historian museon suunnittelun tukena.

Tulevaisuuskuviin ja verstasprosessin tuloksiin voi syventyä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tuoreessa julkaisussa Historian museo Turkuun – Osallisuusverstasprosessin tulokset (Hario, Parkkinen, Siivonen, Tuittila).

Turun kaupungin museopalvelujohtaja Olli Immonen kirjoitti Historian museon hankkeesta 24.1.2017.

 

Artikkelikuva: Flickr, Turku 2011
Verstaskuvat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Marjukka Parkkinen